สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2023   33  
2 Sep 2023   26  
3 Sep 2023   35  
4 Sep 2023   36  
5 Sep 2023   36  
6 Sep 2023   28  
7 Sep 2023   52  
8 Sep 2023   53  
9 Sep 2023   28  
10 Sep 2023   19  
11 Sep 2023   37  
12 Sep 2023   47  
13 Sep 2023   32  
14 Sep 2023   63  
15 Sep 2023   40  
16 Sep 2023   30  
17 Sep 2023   21  
18 Sep 2023   35  
19 Sep 2023   39  
20 Sep 2023   34  
21 Sep 2023   39  
22 Sep 2023   43  
23 Sep 2023   35  
24 Sep 2023   32  
25 Sep 2023   58  
26 Sep 2023   54  
27 Sep 2023   64  
28 Sep 2023   43  
29 Sep 2023   41  
30 Sep 2023   31