• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 37837
 • RICCO AND ASSOCIATES CO., LTD.
 • บริษัท ริคโค้ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 • บริษัท ริคโค้ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 • บริษัท ริคโค้ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 • บริษัท ริคโค้ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 89 765 6056

ผู้เชี่ยวชาญงานเคมีภัณฑ์
สำหรับงานก่อสร้าง

งานพื้นอุตสาหกรรม สนามกีฬา
วัสดุแนวรอยต่อโครงสร้าง
ระบบซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต

ทีมงานมืออาชีพ
และพันธมิตรทางธุรกิจ

บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยคุณภาพและความหลากหลายของสินค้า
และความเชี่ยวชาญในสายงาน

มีทีมงานช่างมืออาชีพ
เฉพาะทาง

มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 20 ปี
พร้อมให้คำปรึกษา และแก้ไขทุกปัญหาเพื่อให้ลูกค้า
ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

บริษัท ริคโค้ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท ริคโค้ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท ริคโค้ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท ริคโค้ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท ริคโค้ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท ริคโค้ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท ริคโค้ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
RICCO AND ASSOCIATES CO., LTD.

บริษัท ริคโค้ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

     เราคือผู้เชี่ยวชาญงานเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง งานพื้นอุตสาหกรรม สนามกีฬา วัสดุยาแนวรอยต่อโครงสร้าง ระบบซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต

     ด้วยทีมงานมืออาชีพและพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งก่อเกิดเป็นรากฐานการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าและความเชี่ยวชาญในสายงานโดยทีมงานช่างมืออาชีพเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 20 ปี ทำให้เราพร้อมเสมอสำหรับการให้ปรึกษาและแก้ไขทุกปัญหาเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

ผู้เชี่ยวชาญงานเคมีภัณฑ์ สำหรับงานก่อสร้าง
งานพื้นอุตสาหกรรม สนามกีฬา


    เราให้บริการบนพื้นฐานของคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ทั้งพัฒนาความสามารถและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรของเราทุกคน เพื่อให้บริษัทมีความแข็งแกร่ง สร้างความเชื่อมั่นและมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บนฐานความคิดของการมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • Super Flat Floor : ระบบงานขัดพื้นความเรียบสูงด้วยระบบเลเซอร์ 
 • Testa Floor : ระบบพื้นเทสต้า ฟลอร์
 • Epoxy Flooring System : ระบบเคลือบผิวหน้าด้วยวัสดุอีพ็อกซี่
 • Polyurethane Floor : ระบบเคลือบผิวหน้าด้วยโพลียูรีเทน
 • Waterproofing System : ระบบกันซึม
 • Crack Repair By Epoxy Injection : ระบบซ่อมแซมโครงสร้าง

 

RICCO AND ASSOCIATES CO., LTD.

บทความ