สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2023   54  
2 Aug 2023   77  
3 Aug 2023   87  
4 Aug 2023   97  
5 Aug 2023   81  
6 Aug 2023   74  
7 Aug 2023   74  
8 Aug 2023   109  
9 Aug 2023   95  
10 Aug 2023   104  
11 Aug 2023   84  
12 Aug 2023   113  
13 Aug 2023   76  
14 Aug 2023   74  
15 Aug 2023   97  
16 Aug 2023   80  
17 Aug 2023   86  
18 Aug 2023   96  
19 Aug 2023   62  
20 Aug 2023   60  
21 Aug 2023   72  
22 Aug 2023   91  
23 Aug 2023   85  
24 Aug 2023   29  
25 Aug 2023   35  
26 Aug 2023   28  
27 Aug 2023   23  
28 Aug 2023   24  
29 Aug 2023   37  
30 Aug 2023   36  
31 Aug 2023   41