สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2023   92  
2 Jul 2023   85  
3 Jul 2023   139  
4 Jul 2023   101  
5 Jul 2023   141  
6 Jul 2023   176  
7 Jul 2023   125  
8 Jul 2023   0  
9 Jul 2023   0  
10 Jul 2023   56  
11 Jul 2023   119  
12 Jul 2023   101  
13 Jul 2023   72  
14 Jul 2023   84  
15 Jul 2023   107  
16 Jul 2023   106  
17 Jul 2023   110  
18 Jul 2023   78  
19 Jul 2023   93  
20 Jul 2023   93  
21 Jul 2023   84  
22 Jul 2023   75  
23 Jul 2023   70  
24 Jul 2023   74  
25 Jul 2023   57  
26 Jul 2023   89  
27 Jul 2023   83  
28 Jul 2023   84  
29 Jul 2023   76  
30 Jul 2023   60  
31 Jul 2023   61