สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2023   104  
2 Jun 2023   84  
3 Jun 2023   27  
4 Jun 2023   76  
5 Jun 2023   71  
6 Jun 2023   78  
7 Jun 2023   78  
8 Jun 2023   107  
9 Jun 2023   127  
10 Jun 2023   69  
11 Jun 2023   88  
12 Jun 2023   63  
13 Jun 2023   134  
14 Jun 2023   108  
15 Jun 2023   98  
16 Jun 2023   104  
17 Jun 2023   82  
18 Jun 2023   94  
19 Jun 2023   153  
20 Jun 2023   122  
21 Jun 2023   93  
22 Jun 2023   107  
23 Jun 2023   111  
24 Jun 2023   71  
25 Jun 2023   99  
26 Jun 2023   155  
27 Jun 2023   148  
28 Jun 2023   130  
29 Jun 2023   167  
30 Jun 2023   126