สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2023   52  
2 May 2023   83  
3 May 2023   94  
4 May 2023   62  
5 May 2023   79  
6 May 2023   56  
7 May 2023   84  
8 May 2023   82  
9 May 2023   83  
10 May 2023   61  
11 May 2023   80  
12 May 2023   97  
13 May 2023   13  
14 May 2023   77  
15 May 2023   59  
16 May 2023   71  
17 May 2023   110  
18 May 2023   108  
19 May 2023   77  
20 May 2023   86  
21 May 2023   83  
22 May 2023   88  
23 May 2023   83  
24 May 2023   79  
25 May 2023   77  
26 May 2023   58  
27 May 2023   53  
28 May 2023   53  
29 May 2023   60  
30 May 2023   80  
31 May 2023   115