สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2023   95  
2 Apr 2023   113  
3 Apr 2023   115  
4 Apr 2023   96  
5 Apr 2023   79  
6 Apr 2023   61  
7 Apr 2023   74  
8 Apr 2023   106  
9 Apr 2023   103  
10 Apr 2023   119  
11 Apr 2023   91  
12 Apr 2023   80  
13 Apr 2023   76  
14 Apr 2023   99  
15 Apr 2023   93  
16 Apr 2023   61  
17 Apr 2023   49  
18 Apr 2023   76  
19 Apr 2023   95  
20 Apr 2023   105  
21 Apr 2023   82  
22 Apr 2023   69  
23 Apr 2023   78  
24 Apr 2023   69  
25 Apr 2023   114  
26 Apr 2023   66  
27 Apr 2023   82  
28 Apr 2023   72  
29 Apr 2023   76  
30 Apr 2023   50