สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2023   96  
2 Feb 2023   75  
3 Feb 2023   75  
4 Feb 2023   69  
5 Feb 2023   64  
6 Feb 2023   81  
7 Feb 2023   73  
8 Feb 2023   71  
9 Feb 2023   70  
10 Feb 2023   78  
11 Feb 2023   57  
12 Feb 2023   87  
13 Feb 2023   78  
14 Feb 2023   85  
15 Feb 2023   46  
16 Feb 2023   54  
17 Feb 2023   63  
18 Feb 2023   48  
19 Feb 2023   37  
20 Feb 2023   71  
21 Feb 2023   74  
22 Feb 2023   49  
23 Feb 2023   90  
24 Feb 2023   66  
25 Feb 2023   75  
26 Feb 2023   36  
27 Feb 2023   64  
28 Feb 2023   75