สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2023   39  
2 Dec 2023   33  
3 Dec 2023   34  
4 Dec 2023   40  
5 Dec 2023   48  
6 Dec 2023   63  
7 Dec 2023   48  
8 Dec 2023   38  
9 Dec 2023   42  
10 Dec 2023   38  
11 Dec 2023   51  
12 Dec 2023   64  
13 Dec 2023   94  
14 Dec 2023   45  
15 Dec 2023   45  
16 Dec 2023   40  
17 Dec 2023   46  
18 Dec 2023   50  
19 Dec 2023   51  
20 Dec 2023   42  
21 Dec 2023   42  
22 Dec 2023   36  
23 Dec 2023   30  
24 Dec 2023   32  
25 Dec 2023   45  
26 Dec 2023   35  
27 Dec 2023   35  
28 Dec 2023   30  
29 Dec 2023   34  
30 Dec 2023   36  
31 Dec 2023   29