สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2023   43  
2 Nov 2023   60  
3 Nov 2023   45  
4 Nov 2023   37  
5 Nov 2023   32  
6 Nov 2023   45  
7 Nov 2023   60  
8 Nov 2023   49  
9 Nov 2023   50  
10 Nov 2023   54  
11 Nov 2023   38  
12 Nov 2023   55  
13 Nov 2023   53  
14 Nov 2023   37  
15 Nov 2023   73  
16 Nov 2023   56  
17 Nov 2023   58  
18 Nov 2023   27  
19 Nov 2023   26  
20 Nov 2023   49  
21 Nov 2023   44  
22 Nov 2023   52  
23 Nov 2023   44  
24 Nov 2023   28  
25 Nov 2023   42  
26 Nov 2023   21  
27 Nov 2023   32  
28 Nov 2023   46  
29 Nov 2023   37  
30 Nov 2023   50