สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2023   36  
2 Oct 2023   55  
3 Oct 2023   59  
4 Oct 2023   42  
5 Oct 2023   35  
6 Oct 2023   39  
7 Oct 2023   43  
8 Oct 2023   24  
9 Oct 2023   35  
10 Oct 2023   61  
11 Oct 2023   30  
12 Oct 2023   38  
13 Oct 2023   30  
14 Oct 2023   38  
15 Oct 2023   34  
16 Oct 2023   28  
17 Oct 2023   35  
18 Oct 2023   53  
19 Oct 2023   51  
20 Oct 2023   43  
21 Oct 2023   17  
22 Oct 2023   43  
23 Oct 2023   40  
24 Oct 2023   54  
25 Oct 2023   36  
26 Oct 2023   38  
27 Oct 2023   49  
28 Oct 2023   40  
29 Oct 2023   41  
30 Oct 2023   46  
31 Oct 2023   45