สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2023   80  
2 Jan 2023   64  
3 Jan 2023   60  
4 Jan 2023   90  
5 Jan 2023   67  
6 Jan 2023   62  
7 Jan 2023   68  
8 Jan 2023   51  
9 Jan 2023   75  
10 Jan 2023   61  
11 Jan 2023   73  
12 Jan 2023   68  
13 Jan 2023   64  
14 Jan 2023   66  
15 Jan 2023   56  
16 Jan 2023   62  
17 Jan 2023   72  
18 Jan 2023   66  
19 Jan 2023   89  
20 Jan 2023   98  
21 Jan 2023   44  
22 Jan 2023   60  
23 Jan 2023   53  
24 Jan 2023   47  
25 Jan 2023   98  
26 Jan 2023   57  
27 Jan 2023   80  
28 Jan 2023   43  
29 Jan 2023   165  
30 Jan 2023   71  
31 Jan 2023   79