สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2022   94  
2 Dec 2022   52  
3 Dec 2022   43  
4 Dec 2022   59  
5 Dec 2022   52  
6 Dec 2022   73  
7 Dec 2022   66  
8 Dec 2022   79  
9 Dec 2022   84  
10 Dec 2022   25  
11 Dec 2022   23  
12 Dec 2022   63  
13 Dec 2022   83  
14 Dec 2022   89  
15 Dec 2022   111  
16 Dec 2022   103  
17 Dec 2022   68  
18 Dec 2022   101  
19 Dec 2022   98  
20 Dec 2022   71  
21 Dec 2022   87  
22 Dec 2022   83  
23 Dec 2022   71  
24 Dec 2022   68  
25 Dec 2022   86  
26 Dec 2022   91  
27 Dec 2022   74  
28 Dec 2022   101  
29 Dec 2022   65  
30 Dec 2022   89  
31 Dec 2022   111