สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   27  
2 Nov 2022   28  
3 Nov 2022   22  
4 Nov 2022   8  
5 Nov 2022   21  
6 Nov 2022   35  
7 Nov 2022   26  
8 Nov 2022   31  
9 Nov 2022   35  
10 Nov 2022   37  
11 Nov 2022   21  
12 Nov 2022   27  
13 Nov 2022   38  
14 Nov 2022   37  
15 Nov 2022   26  
16 Nov 2022   15  
17 Nov 2022   107  
18 Nov 2022   37  
19 Nov 2022   54  
20 Nov 2022   14  
21 Nov 2022   57  
22 Nov 2022   34  
23 Nov 2022   73  
24 Nov 2022   78  
25 Nov 2022   74  
26 Nov 2022   45  
27 Nov 2022   34  
28 Nov 2022   94  
29 Nov 2022   87  
30 Nov 2022   63